Hongkong Ramble – 13 – 2000
Meine Kindheit möchte ich mir bewahren
o.T. (Objekt aus Phase III)
Hongkong Ramble – 13 – 2000
„Das I“ aus dem Imaginären Alphabet
Meine Kindheit möchte ich mir bewahren (I wish to preserve my childhood)
o.T. (Object from Phase III)
„Das I“ aus dem Imaginären Alphabet (“The I” from an imaginary alphabet)
A1 WV1
A1 WV1
variation 2, nr. 5
variation 2, no. 5
Progression und Signal
Progression und Signal
Kleiner König 37-1968
Kleiner König 37-1968 (Small King 37-1968)
Raumentfaltung
Spacial Unfolding
Contemporary art—artists

The Museum Liaunig can dispose over one of the biggest collections of Austrian art dating from 1950 onwards, which is supplemented by notable works from foreign painters and sculptors.

A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T U V W Y Z
Martin Kaar
Peter Kalivoda
Franz Kamlander
Franco Kappl
Franz Kernbeis
Michael Kienzer
Paul Klee
Gudrun Kleinberger
Johann Klinger
Alfred Klinkan
Imi Knoebel
Kurt Kocherscheidt
Alois Köchl
Kiki Kogelnik
Peter Kogler
Oskar Kokoschka
Anton Kolig
Cornelius Kolig
Bernd Koller
Konrad Koller
Karl Korab
Johann Korec
Hubert Kostner
Brigitte Kowanz
Peter Krawagna
Suse Krawagna
Eric Kressnig
Richard Kriesche
Alfred Kubin
Richard G. Künz
Hans Kupelwieser